Kurs/Szkolenie

Ilość dni

Termin 2019

Październik

Listopad

Grudzień

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ITR,PPOŻ,BWiOW,MED.)

7 dni

21-29

18-26

02-10

Indywidualne Techniki Ratunkowe

2 dni

21-22

18-19

02-03

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

2 dni

23-24

20-21

04-05

PPOŻ - podstawowy

2 dni

25-28

22-25

06-09

Elementarna pomoc medyczna

1 dzień

29

26

10

Indywidualne Techniki Ratunkowe (odnowienie)

1 dzień

29

26

10

PPOŻ – podstawowy (odnowienie)

1 dzień

28

21

09