Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
Akademii Morskiej w Szczecinie
zatrudni w charakterze instruktorów (wykładowców) absolwentów Akademii Morskich lub uczelni wyższych o kierunkach związanym z tematyką morską.
 
Od Kandydatów oczekujemy:
 co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu kursów i szkoleń zgodnych z tematyką ukończonych studiów,
Znajomości Konwencji STCW, SOLAS, MARPOL
 ponadto osoby zainteresowane wykażą się posiadaniem:
 jednego z niżej wymienionych dyplomów:
- ważny dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
- ważny dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
- ważny dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym
- ważny dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale maszynowym
- dyplom oficera ochrony obiektów portowych
- dyplom oficera ochrony statku
- ważny certyfikat operatora systemu GMDSS GOC
Dodatkowo osoby uprawnione do prowadzenia kursów medycznych oraz przeciwpożarowych są zgłoszone w odpowiednim Urzędzie Morskim do prowadzenia zajęć  zgodnie z Konwencją STCW 95 oraz posiadają:
- dyplom starszego ratownika medycznego lub  ratownika medycznego 
- dyplom instruktora p-poż
Atutem przy rozpatrzeniu kandydatur  będzie aktualne posiadanie przeszkolenia pedagogicznego.
 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w Ośrodku Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego przy ulicy Mazowieckiej 15-16, 78-100 Kołobrzeg  do dnia 30.12.2014 roku od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 1600.