Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin
W C L
1. Siłownie okrętowe 25     25
2. Silniki okrętowe 30     30
3. Kotły okrętowe 15     15
4. Maszyny i urządzenia okrętowe 30     30
5. Ochrona środowiska morskiego 15     15
6. Język angielski   30   30
7. Budowa okrętu 15     15
8. Wiedza okrętowa 10     10
  RAZEM: 140 30   170