Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników


Program szkolenia

 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 30 30 15 15
2. Meteorologia i oceanografia 15      
3. Urządzenia nawigacyjne 15   15  
4. Manewrowanie statkiem 15   10  
5. Ratownictwo morskie 25   4  
6. Łączność morska 5   15  
7. Bezpieczeństwo nawigacji 15   8 7
8. Budowa i stateczność statku 45   30  
9. Przewozy morskie 30   15  
10. Bezpieczeństwo statku 10      
11. Ochrona środowiska morskiego 10      
12. Język angielski   64    
   RAZEM: 443 215 94 112 22