Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników
 
 
 PROGRAM SZKOLENIA
 
 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 40 60 5 10
2. Meteorologia i oceanografia 30   10  
3. Urządzenia nawigacyjne 10   6  
4. Manewrowanie statkiem 25     20
5. Ratownictwo morskie 15 10   5
6. Bezpieczeństwo nawigacji 6     4
7. Budowa i stateczność statku 50 45 50  
8. Siłownie okrętowe 15     10
9. Przewozy morskie 40 25    
10. Zarządzanie statkiem 30 15    
11. Bezpieczeństwo statku 15 10    
12. Prawo morskie 40      
13. Ochrona środowiska morskiego 10      
14. Język angielski   60    
   RAZEM: 671 326 225 71 49