Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 6      
2. Meteorologia i oceanografia 6      
3. Urządzenia nawigacyjne 2      
4. Manewrowanie statkiem 8     4
5. Bezpieczeństwo nawigacji 2     3
6. Budowa statku 19 6    
7.  Przewozy morskie 15      
8. Bezpieczeństwo statku 10      
9. Prawo morskie 6      
10. Ochrona środowiska morskiego 5      
11. Język angielski   20    
   RAZEM: 112 79 26   7