Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników


 
 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 22 30 28 4
2. Meteorologia i oceanografia 15      
3. Urządzenia nawigacyjne 15   9  
4. Manewrowanie statkiem 13     10
5. Ratownictwo morskie 18   4  
6. Łączność morska 10   10  
7. Bezpieczeństwo nawigacji 15   15 15
8. Budowa i stateczność statku 45   30  
9. Siłownie okrętowe 16   4 4
10. Przewozy morskie 15   15  
11. Bezpieczeństwo statku 12 4    
12. Ochrona środowiska morskiego 10      
13. Język angielski   45    
   RAZEM: 433 206 79 115 33