Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE  WZAKRESIE DOWODZENIA SIŁOWNIĄ OKRĘTOWĄ*
Zakres przeszkolenia: Sekcja A - III/1 i A-III/6 Kodeksu STCW
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 18     12 30


*  Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (symulator).