Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE  WZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS*
Zakres przeszkolenia: Poziom operacyjny
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 10 10   20 40

* Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.27. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (ćwiczenia i symulator).