Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY STATKU*
Zakres przeszkolenia: Stopień podstawowy
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 4       4

 
Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
* Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 3.27. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu.