Manewrowanie jachtem w porcie jest wykonywane przez osobę prowadzącą jacht czyli przez kapitana jednostki. Jest to czynność w której uczestniczy również załoga jachtu tzn. wykonuje wszystkie polecenia kapitana.

Celem warsztatów szkoleniowych z manewrowania jachtem żaglowym i motorowym jest poprawienie umiejętności praktycznych i teoretycznych podczas cumowania jachtu w porcie.

Warsztaty szkoleniowe obejmują:

  • Cumowanie i sposoby cumowania
  • Właściwości manewrowe jachtów żaglowych i motorowych
  • Manewry jachtami żaglowymi i motorowymi
  • Dodatkowe ćwiczenia na symulatorze manewrowym

Opis szkolenia manewrowego dla instruktorów motorowodnych
 
a) Podstawowe manewry jachtem na silniku:
 - odejście od nabrzeża,
 - dojście do nabrzeża,
 - dojście do boi,
 - odejście od boi,
 - manewr „człowiek za burtą”, zmiana kierunku o 180 stopni przy ograniczeniu szerokości kanału do dwóch długości jachtu
b) Manewry dodatkowe:
 - praca cumami i szpringami,
 - stawanie na kotwicy,
 - zejście z kotwicy,
 - zejście z mielizny
 - stawianie jachtu w dryf
 - mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale
 - przechodzenie śluz i jazów
 - pływanie w trudnych warunkach pogodowych
 - praca w charakterze członka załogi (dodatkowo dla chętnych - wykonywanie komend, obsługa VHF, podstawowa obsługa radaru, ARPA, mapy elektronicznej, navtexu)
 
Wszystkie manewry będą przeprowadzane na symulatorze manewrowym i będą dotyczyły dużych jachtów z napędem jednośrubowym oraz dwuśrubowym, w różnych warunkach pogodowych oraz na różnych akwenach i wodach portowych (każdy uczestnik nie krócej niż 2 godziny).