Prognoza pogody jest głównym czynnikiem, który pozwala żeglarzom bezpiecznie i odpowiedzialnie planować cały proces przebiegu rejsu.

Znajomość prognozy pogody oraz procesów kształtujących pogodę ma decydujący wpływ na podejmowanie zasadniczych decyzji takich jak (decyzja wyjścia z portu, decyzja o pozostaniu w porcie, decyzja o zawinięciu do portu schronienia itp.). Celem warsztatów z meteorologii jest zapoznanie z prawidłową interpretacją dostępnych danych pogodowych, schematami zmian zachodzącymi w pogodzie - przewidywania warunków pogodowych.

Warsztaty szkoleniowe z meteorologii będą obejmowały takie zagadnienia jak:

  1. Czynniki fizyczne wpływające na kształtowanie się pogody
  2. Wiatry lokalne i okresowe
  3. Skala Beauforta
  4. Wpływ mas powietrza na pogodę
  5. Chmury
  6. Przewidywanie pogody
  7. Komunikaty meteorologiczne, prognozy pogody-źródła i metody ich pozyskiwania.

Czas trwania:
2 dni (16 godzin) 
 
Termin:

Cena: 700,00 zł brutto od osoby

W cenę wliczono: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, nocleg.