W dobie wszechobecnej technologii ułatwiającej nawigację, zwiększającej bezpieczeństwo żeglugi, zapominamy lub coraz rzadziej korzystamy z klasycznych metod określania pozycji i kontrolowania drogi jachtu na mapach papierowych. A wiedza jest ulotna.

Warsztaty z nawigacji klasycznej skierowane są do wszystkich użytkowników morza. Na tych zajęciach w praktyczny i przystępny sposób poznamy, ugruntujemy lub odświeżymy umiejętności prawidłowego określania pozycji statku – co jest podstawowym obowiązkiem każdego nawigatora (sternika).

Zajęcia będą obejmowały:

  1. Informacje zawarte na brytyjskich i polskich mapach papierowych (znaki, skróty i symbole), budowę map oraz podstawowe zasady kreśleń na mapach (nanoszenie i odczytywanie pozycji, określanie kierunków oraz odczytywanie odległości).
  2. Pozycję obserwowaną – rodzaje linii pozycyjnych, sposoby określania PO z wykorzystaniem jednego, dwóch lub więcej widocznych obiektów nawigacyjnych.
  3. Pozycję zliczoną – sposoby jej określania gdy nie ma wiatru i prądu, na wietrze bez prądu oraz pierwszy i drugi problem żeglugi na prądzie.
  4. Publikacje nawigacyjne.
  5. Poprawianie map i publikacji nawigacyjnych.
  6. Tematy według potrzeb i zainteresowań (pływy, światła nawigacyjne, przepisy).


Czas trwania: 
4dni (32 godziny) 

 
Termin:

Cena: 1000,00 zł brutto od osoby

W cenę wliczono: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy