Kurs/Szkolenie

 

   il. dni

       Planowane Termin 2022

     MAJ      

     CZERWIEC

  LIPIEC     

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ITR,PPOŻ,BWiOW,MED.)

  7 dni

    23-31

      20-28

     11-19

Indywidualne Techniki Ratunkowe

   2 dni

    23-24

       20-21

    11--12

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Ratownik 

  3 dni

    25-27

        22-24

    13-15


Elementarna pomoc medyczna

  2 dni

    27,30

        24,27

    15,18

PPOŻ - podstawowy

Starszy Ratownik

  2 dni

  30-31
 
  26-27

      27-28
      
       9-10

   
     18-19

     04-05

Indywidualne Techniki Ratunkowe (odnowienie)

  1 dzień

     26

        08, 29

     06,27

PPOŻ – podstawowy (odnowienie)

RATOWNIK - (odnowienie)

  1 dzień

     30

        09,30

     07,28

PPOŻ – wyższy (odnowienie)

STARSZY RATOWNIK - (odnowienie)

*** ZAPISY NA KURSY - KONTAKT TELEFONICZNY 94 -71-35-100 LUB 103 !***

  1 dzień

     31

         03,24

     08,29

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu organizuje kurs na MARYNARZA WACHTOWEGO w terminie:
21.03-02.04.2022r. TEL. 34-71-35-100 lub 103 ZAPRASZAMY!
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu zaprasza na kurs ARPA poziom operacyjny  w terminie: 13-21.01.2022r. TEL. 94-71-35-100 lub 103
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu zaprasza na kurs STARSZEGO RATOWNIKA  w terminie: 24-25.02.2022r. TEL. 94-71-35-100
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu zaprasza na kurs  PPOŻ podstawowy i wyższy - uaktualnienie:
25.03.2022r. - PPOŻ podstawaowy - uaktualnienie
23.03.2022r. - PPOŻ wyższy - uaktualnienie
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu nawiązał współpracę z Centralnym Ośrodkiem Szkoleniowym Straży Granicznej w Koszlainie na przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa STCW dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Więcej informacji:

https://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/40834,Inauguracja-szkolen-z-zakresu-STCW-dla-funkcjonariuszy-Morskiego-Oddzialu-SG-we-.html 


Kurs/Szkolenie

 

   il. dni

                     Termin 2021

Kwiecień

        Maj

Czerwiec

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ITR,PPOŻ,BWiOW,MED.)

  7 dni

    19-27

      17-25

    21-29

Indywidualne Techniki Ratunkowe

   2 dni

    19-20

       17-18

    21-22

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

  3 dni

    21-23

       19-21

    23-25

PPOŻ - podstawowy

  2 dni

    23-26

       21-24

    25-28

Elementarna pomoc medyczna

  2 dni

    26-27

       24-25

   28-29

Indywidualne Techniki Ratunkowe (odnowienie)

  1 dzień

    6 ,16

       7,28

    4,18

PPOŻ – podstawowy (odnowienie)

  1 dzień

     9, 29

      6,27

    10,17

PPOŻ – wyższy (odnowienie)

  1 dzień

     8 ,28

       5, 26

    9,30

Morski Ośrodek Szkoleniowy zaprasza na kurs STARSZEGO RATOWNIKA  TERMIN: od 31.08 do 02.09.2020 r. Zajęcia teoretyczne 31.08-01.09 odbywają się zdalnie, zajęcia praktyczne 02.09 stacjonarnie.