Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
Lp.  

PRZEDMIOT

Liczba godzin
Wykład Ćwiczenia Labolatoria Symulator
1. Nawigacja 5     5
2. Urządzenia nawigacyjne 4      
3. Łączność morska 4   4  
4. Bezpieczeństwo nawigacji 10 5   5
5. Budowa statku 12 4    
6. Przewozy morskie 5      
7. Bezpieczeństwo statku 10      
8. Ochrona środowiska morskiego 5      
9. Język angielski   20    
  RAZEM:   98 55 29 4 10