Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 106 140 35 20
2. Meteorologia i oceanografia 25 6 10  
3. Urządzenia nawigacyjne 60   40  
4. Manewrowanie statkiem 15     5
5. Ratownictwo morskie 15      
6. Łączność morska 10   5  
7. Bezpieczeństwo nawigacji 40 10   20
8. Budowa i stateczność statku 75 30    
9. Przewozy morskie 40 5    
10. Zarządzanie statkiem 15      
11. Bezpieczeństwo statku 15      
12. Prawo morskie 20      
13. Ochrona środowiska morskiego 10      
14. Język angielski   60    
   RAZEM: 832 446 251 90 45