Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 10   15  
2. Meteorologia i oceanografia 5   5  
3. Urządzenia nawigacyjne 8   12  
4. Manewrowanie statkiem 24     12
5. Ratownictwo morskie 14      
6. Łączność morska 5   5  
7. Bezpieczeństwo nawigacji 12     6
8. Budowa i stateczność statku 15   15  
9. Przewozy morskie 15   15  
10. Zarządzanie statkiem 15   5  
11. Bezpieczeństwo statku 12 4    
12. Prawo morskie 12      
13. Ochrona środowiska morskiego 10      
14. Język angielski   26    
   RAZEM: 277 157 30 72 18