Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE  WZAKRESIE NAUTYCZNEGO DOWODZENIA STATKIEM*
Zakres przeszkolenia: Sekcja A - II/1 Kodeksu STCW
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 18     14 32

* Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (symulator).