Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM*
Zakres przeszkolenia: Stopień wyższy
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 31 10     41


 * Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.15. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (ćwiczenia).