Projekt jest skierowany do osób powyżej 45 roku życia zatrudnionych w branżach przemysłu czasu wolnego, to znaczy w sektorze turystyki i powiązanych z nim usług gastronomicznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 • kurs stacjonarny - 120 lekcji języka angielskiego (rozłożony na dwa semestry zajęć po 4 godziny tygodniowo),
 • kurs e-learningowy, stworzony specjalnie dla potrzeb projektu - 40 godzin do samodzielnego wykorzystania
 • nieobowiązkowe warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu - 8 godzin
 • podręcznik,
 • końcowy egzamin zakończony uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TELC.
Najważniejsze cele kursu:
 • Wykształcenie umiejętności pisania, czytania, mówienia i słuchania w języku angielskim,
 • Podniesienie zdolności obsługi komputera,
 • Dostosowanie umiejętności wieloletnich pracowników do obecnie warunków obecnie panujących na rynku pracy,
 • Nauka radzenia sobie ze stresem i lękiem towarzyszącym używaniu języka obcego,
 • Podniesienie wiary w skuteczność kształcenia ustawicznego.
Na kursy języka angielskiego zapraszamy osoby, które:
 • ukończyły 45 lat,
 • mieszkają lub pracują w woj. zachodniopomorskim,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w momencie przystąpienia do Projektu (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą
 • są zatrudnione w branżach przemysłu czasu wolnego wskazanych w Strategii Rozwoju Woj. Małopolskiego, tj. turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

Cena
……………………………

Miejsce
MOSK Kołobrzeg