Warsztaty szkoleniowe z astronawigacji skierowane są do wszystkich tych żeglarzy, którzy myślą o pływaniu dalej niż po wodach przybrzeżnych lub chcą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę fachową dotyczącą sposobów określania pozycji obserwowanej. A w przypadku awarii systemów satelitarnych lub całej elektroniki, umiejętności określania astronomicznej linii pozycyjnej mogą się okazać bardzo przydatne.

Warsztaty szkoleniowe z astronawigacji obejmują:

  • Budowa i elementy układów współrzędnych (układ horyzontalny, równikowy)
  • Rocznik astronomiczny
  • Ruch dobowy ciał niebieskich
  • Sekstant
  • Pomiar wysokości i poprawianie pomiaru
  • Tablice HD 605
  • Astronomiczna linia pozycyjna.

Czas trwania:
2 dni (16 godzin) 
 
Termin:

Cena: 700,00 zł brutto od osoby

W cenę wliczono: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, nocleg.