Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC jest szkoleniem skierowanym dla wszystkich osób zajmujących sie żeglarstwem  zawodowo, bądź rekreacyjnie. Uprawnienia SRC pozwalają na prawdłowe posługiwanie się radiotelefonami służby morskiej tzn. poprawnych procedur wzywania pierwszej pomocy, jak nawiążać łącznośc z inną jednostką pływającą, odbieranie prognozy pogody, jak zgłosić się na wejściu i wyjściu z portu.
Program szkolenia obejmuje również dodatkowe zagadnioenia takie jak:
1. Radia z przystawką DSC
2. Radiopławy EPIRB
3. System NAVTEX
4. Transpondery radarowe SART
5. Ćwiczenia na symulatorze GMDSS
Czas trwania:
2 dni (16 godzin) .
 
Termin: 14 i 20 września 2013r.

Cena: 200,00 zł brutto od osoby + 125 zł brutto koszt egzaminu i patentu